Foreningen med aktiviteter
for alle i Skibhuskvarteret
Udskriv denne side

Generalforsamlingen

Beretning ved generalforsamlingen d. 12 marts 2015

 

Indledning

Foreningens medlemstal er på 503. Det er en stigning på 15. Der sker en del udskiftning, hvor nogen melder sig ud, men hvor der så er nye som melder sig ind. Vi kan ikke regne med at medlemstallet bare stiger og stiger. Jeg synes også godt at vi kan være stolte af den tilslutning foreningen har. Der er altid god tilslutning til vores arrangementer, så det tyder på at vi gør de rigtige ting.  

I august måned, da vi havde delt gymnastikblade ud, og tilmeldingerne var begyndt, fik vi en mail fra Odense Kommune, hvor der stod at der var fundet skimmelsvamp på skolen. Det betød at skolen var nødt til at inddrage den ”Røde bygning” og pigegymnastiksalen til undervisning. De to lokaler bruger vi til vores arrangementer, så vi fik lidt af et problem. 

Til nogle af gymnastikholdene, var vi så heldige at der var ledige lokaler på CSV skolen på Døckerslundsvej. Til de sidste gymnastikhold, lejede vi os ind på Marienlyst centret. Det gav visse problemer med gymnastik redskaberne, når de skulle fordeles flere steder, men det gik alligevel.

Til de arrangementer, hvor vi normalt bruger den ”Røde Bygning” var vi så heldige at vi kunne låne lokaler på Marienlund Hovedgård, hvor forening er vi medlem.

Fra årsskiftet var skolen færdig renoveret, og vi har fået alle vores gymnastik redskaber tilbage igen.

Det var et held, at vi kunne låne andre lokaler i perioden, hvor skolen var under renovering, ellers havde det ikke set godt ud.

 

 Gymnastik

På trods af de problemer, vi har haft med lokalerne, så har gymnastikken været velbesøgt. Der har været venteliste på nogle af holdene, men de fleste er efterhånden kommet ind på de hold de ønsker.

Vi har 10 gymnastikhold i år, hvor vi sidste sæson havde 9 hold. Vores nye instruktør hedder Sandra Petersen Adzersen. Desværre fortsætter hun ikke i den kommende sæson, da hun er færdiguddannet og ikke ved hvor hun får arbejde.

   

Løbeafdelingen

Løbeafdelingen har som sædvanlig trænet mandag og onsdag fra Marienlystcentret.

Ved det årlige Skibhusløb var der ca. 127 løbere til start. Det er stort set det samme som de sidste par år. Vejret var, i modsætning til året før, perfekt til løb. Der er så mange motionsløb hele året, så jeg tror vi skal være glade for det antal vi har. I forbindelse med åbningen af Odins Broen, var der arrangeret et motionsløb over broen, og der havde vi en del medlemmer med.

Til DHL Stafetten havde foreningen 3 hold med.

Ved det årlige Eventyrløb, var der 44 med fra foreningen, og Jens Arne var igen grill mester for os.

Gennem hele efteråret, og vinteren har der været arrangeret terrænløb rundt omkring på Fyn. Det er DGI der arrangere løbene, men det er motionsklubberne der laver ruterne. Der er 10 løb i det hele, og det løb vi stod for var i søndags den 8. Det sidste løb er i Glamsbjerg på næste søndag.

 

Cykelafdelingen

Sidste år, i februar måned, holdt vi et møde for cykel interesserede, for at få en snak om, hvordan afdelingen skulle køre fremover, efter at Thormod Kaae havde meddelt at han ikke havde tid til at være holdleder mere.

Der blev lavet 3 cykelgrupper: ”Hold 1” for dem på racercykler, der ville køre stærkt, her var Bent Aagaard Andreassen kontakt person. ”Hold 2” også på racer, har haft Knud Rasmussen som kontakt person, og endelig gruppen for ”almindelig cyklister”, de har haft Jette Birch Hansen og Jørgen Mørup som kontakt personer.

I torsdags den 5. marts, holdt vi et tilsvarende møde. Mødet var annonceret i Skibhusavisen og Fyens Stiftstidende. Der mødte 32 interesserede op, og blandt dem var der 8 helt nye medlemmer, som kunne tænke sig at være med.

De tre cykelhold blev bibeholdt, og der var især stor tilslutning til det hold for ”almindelige” cyklister.

De tre holds kontaktpersoner er: Hold 1, Bent Aagaard Andreassen. Hold 2, Tommy Hansen, og hold 3 Jørgen Mørup.

 

Stavgang/ Gåture

Stavgængerne mødes ved Fredens Kirke, hver mandag kl. 17, hvor de går ture på ca. 1 times varighed. De er 13 deltagere, og man kan være med uanset om man går med stave eller ej. 

Det er Tina Jacobsen der er kontakt person.

 

Skarntyde- Koret

Skarntyde koret har fået en ny korleder. Hun hedder Mie Lund Hansen, og har øvet med koret siden efteråret. Første gang vi hørte, hvad de havde øvet på, var til julehyggen i december måned.

Sangkoret øver, hver torsdag aften på Marienlund Hovedgård

I aften, efter generalforsamlingen, vil koret også synge et par sange for os.  

 

Malerholdet

Malerholdet, har i år været ledet af Johanne Rude Lindegaard. De mødes hver tirsdag her på skolen.

Her i aften udstiller de nogle af deres værker.

Johanne fortsætter ikke næste år, da hun skal ud og rejse. Helle Ribo Petersen, som før har undervist malerne, ønsker heller ikke at overtage holdet igen, men Johanne vil forsøge at finde en afløser.

 

Weekend syning

Weekend syning har været en fast aktivitet i et par år nu. Det er Marie Louise Clausen der står for undervisningen. I starten var der kun et hold, som mødtes en gang om måneden, henover vinter og forår.

Interessen for at sy har været så stor, så der blev startet et hold mere som Tove Knudsen stod for. Tove blev desværre syg og døde sidste år, så Marie Louise har overtaget holdet.

Teater og natmad

Teater og natmad holdet består af Bodil og Anette, og den 14 november havde de bestilt billetter til den ”Fynske Opera”, for at se forestillingen ”Et dukkehjem” af Henrik Ibsen. Efterfølgende var der spisning på Mouritz.  

 

Skibhusklubben

Den sidste lørdag i august måned, var vi som sædvanlig med til at arrangere ”Skibhusfestival”. Det er et arrangement, hvor forskellige foreninger i kvarteret, bidrager med aktiviteter for elever og forældre på skolen. Vores bidrag bestod i at sælge øl/ sodavand og de meget populære pandekager.  

 

Mad/ Gourmet

Der er tre madklubber i foreningen. Den ene madklub er for mænd, de mødes hver mandag. De to andre mødes henholdsvis den første og den anden fredag i hver måned.

 

Andre arrangementer

Som de foregående år, havde Bodil igen arrangeret en Ø tur. Denne gang gik turen til Drejø. Vi mødtes ved Svenborg havn, og efter sejlturen til Drejø, blev vi hentet og fik en rundvisning på øen. Vi fik fortalt historier om ø livet både før og nu. Runvisningen sluttede af med kaffe og lagkage. Det var som sædvanlig et velbesøgt arrangement.

Den 24. oktober, var der kryddersnapse smagning. Arrangementet blev holdt på Marienlund Hovedgård. Det var Erik Johansen og Jens Arne Petersen, der stod for demonstrationen af de forskellige kryddersnapse. Erik er uddannet gartner, så han ved en masse om hvad planter der er egnet, og hvor man finder dem.

I begyndelse af december, havde vi julehygge, der også blev holdt på Marienlund. Skarntyde Koret under ledelse af deres nye leder, Mie, sang et par julesange. De havde ikke nået at træne så meget sammen, men det tegner til at blive godt.

Der var som sædvanlig gløgg og æbleskiver, og foreningens julegave til medlemmerne, var Lisselotte Krogager, som sang nogle af de gamle revyviser.

Begge arrangementer var velbesøgte, og vi er glade for at vi har kunnet låne lokalet oppe på gården, i den periode, hvor skolen var under renovering.

 

Kultur og naturgrupper

Til juleafslutningen, på Skibhuscentret, lå der sedler på bordene, som opfordrede de medlemmer, som evt. kunne tænke sig at være med til at sætte præg på kommende arrangementer, om at skrive nogle ideer ned.

Conny Stick og Bodil Petersen, har haft de medlemmer samlet der kom med ideer, og der blev lavet to grupper. En ”Kulturgruppe” og en ”Naturgruppe”.

De to grupper har allerede planlagt nogle arrangementer, som I kan læse om i klubbladet.

Det er et godt initiativ, som Bodil og Conny har taget. Det er altid dejligt når der kommer nogle nye ideer udefra. Det viser sig at der er masser af initiativ i foreningen, og det dejligt. 

Kommende arrangementer

Sommergymnastikken starter i maj måned, hvor der i år er planlagt 6 hold.

Foreningen har fået bevilliget tre førstehjælps kurser ved Tryg Fonden. Kurserne foregår her i den ”Røde Bygning”, og datoerne er den 15. marts. Den 18. og 19. april.

Den 14. maj er der Eventyrløb, og vi stiller som sædvanlig telt og grill op på pladsen.

Den 17. maj er der arrangeret en familie fiske tur til Aalsbogaard lystfiskersøer, ved Årup.

Den 18. maj er der ”Lady Walk” fra Dyrskuepladsen

I lighed med de sidste par år, er der igen i året, arrangeret en Ø tur. Den 31. maj går turen til Rømø og Sild. Tilslutningen til turen er så stor, så Bodil har bestilt en ekstra bus.

Vi forsøger at få alle vores arrangementer med i klubbladet, men hvis de ikke kommer der, så sender vi dem ud pr. E- mail

Man kan også se arrangementerne på hjemmesiden: www.scthanserne.dk  

 

Afslutning

Her til slut vil jeg lige nævne to personer, som desværre ikke er hos os længere. Tove Knudsen, som jeg har nævnt, har været med i foreningen lige fra start i 1986, og var med til at præge Sct. Hans’erne i alle årene. Hun nåede til sidst at være instruktør på et af sy holdene.

Hans Bruun døde desværre også sidste år. Hans Bruun har været revisor i foreningen i mange år, og var med til at stifte Sct. Hans’erne. For et par år siden meddelte han, at vi skulle finde en afløser for ham, da helbredet ikke havde det så godt mere.

Jeg vil gerne sige tak til alle, der giver en hånd med ved vores arrangementer. Uden hjælp fra medlemmerne, kan vi ikke lave ret meget.


Tidligere side: Udvalg
Næste side: Handlings og Beslutningsreferater