Foreningen med aktiviteter
for alle i Skibhuskvarteret
Udskriv denne side

Hellige Stavemåder

Fyens Stiftstidense den 17. maj 2010.

Hellige

Stavemåder

Sprogdoktoren
Anders W. Berthelsen
sprog@fyens.dk

Hedder det Sankt, Sanct, Skt. eller Sct.?
Alle fire variationer findes, men kun to er rigtige

Visse kirker og sogne skriver: ”Sct.” Andre skriver: ”Skt.” 
Og nogle skriver det fuldt ud: ”Sankt”  eller ”Sanct”.

Nu slår vi det fast med syvtommersøm: Den autoriserede stavemåde er Sankt, som eventuelt kan forkortes til Skt.

Tvivlen opstår jævnligt, for eksempel da avisen på side 2 bragte en rettelse, hvor stavemåden Skt. Hans Kirke optrådte. Det fik Aase Nielsen, Odense C, til tastaturet. Hun skrev:
- Her er en rettelse til rettelsen. I rettelsen står der Skt. Hans Kirke og Skt. Hans Landsogn, men det korrekte er Sct. Hans Kirke og Sct. Hans Landsogn. Vores forening Sct. Hans’erne ligger i det gamle Sct. Hans Landsogn.

Kære læser. Det er rigtigt, at kirken i Nørregade i Odense på skilte og på hjemmesiden kalder sig Sct. Hans Kirke. Som adresse skriver kirken: Sct. Hans Plads.

Det er også korrekt, at virksomheder, organisationer, institutioner osv. har ret til at stave deres navne, som de vil.
Men for stednavne gælder en autoriseret stavemåde, som dikteres af Stednavneudvalget og  autoriseres af Kulturministeriet. Den bør kirker og sogne rette sig efter.
Listen over autoriserede stednavne i Danmark kan læses på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside: www.kms.dk.
Her er fynske eksempler fra listen: Sankt Hans Sogn (Odense), Sankt Jørgens Sogn (Svendborg), Sankt Jørgensmark (Odense), Sankt Klemens (Odense), Sankt Knuds Sogn (Odense) og Sankt Nikolaj Sogn (Svendborg).

Også Odense Kommune har droppet den gamle stavemåde med ”c”. Det skete helt tilbage i 1965. Derfor er den korrekte stavemåde af gader og pladser i Odense således: Skt. Anne Gade, Skt. Anne
Plads, Skt. Gertruds Stræde, Skt. Hans Gade, Skt. Hans Plads, Skt. Jørgens Gade, Skt. Klemens Vej, Skt. Knuds Gade, Skt. Knuds Kirkestræde og Skt. Knuds Plads. Kommunen har, som det fremgår, valgt at forkorte Sankt til Skt.

Fyens Stiftstidende følger den autoriserede stavemåde, når det gælder gadenavne, sogne og kirker. Og vi kan kun henstille til Skt. Hans Kirke i Odense, at den respekterer retskrivningsreglerne, både
når det gælder sognets, kirkens og pladsens navn, Skt. Hans Plads. Domkirken, Skt. Knuds Kirke, har efterhånden udryddet c’et.

Helgen på latin
Vi skal tilbage til latin for at finde forklaringen på det famøse ”c”. ”Sanctus” er det
latinske ord for ’hellig’. Den romersk-katolske kirke giver denne fine titel til personer, der kåres som helgener. Derfor blev danske kong Knud (myrdet i Odense år 1086) udnævnt til Knud den Hellige alias Sanctus Canutus alias Skt. Knud. En sådan helgenkåring kaldes også for ’kanonisering’.

Både Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog dikterer stavemåden Sankt (med stort S). ”Sanct” nævnes slet ikke. Og Encyklopædien beretter om en række udenlandske stednavne: Sankt
Bernhard, Sankt Gotthard, Sankt Helena, Sankt Moritz, Sankt Petersborg, Sankt Thomas m.fl .

Det er dog svært for avisen at svinge krabasken alt for hårdt mod forældede stavemåder.
Vi er ikke hellige. Bare kig på avisens navn, som hylder en gammel udgave af øens navn. Vi bruger denne undskyldning: ”Fyens” er et hæderkronet varemærke.

Undtagelser der bekræfter
I Odense findes to skoler, som fastholder den forældede stavemåde: Sct. Hans Skole og Sct. Knuds gymnasium. Deres navne råber højt på bygningernes facader. Dem vil avisen fortsat stave, som de selv gør. Sct. Nicolai Tjenesten og Sct. Georgs Gilderne klynger sig ligeledes til den gamle form. De får lov til at være undtagelserne, der bekræfter reglen.

Foreningen Sct. Hans’erne har naturligvis også lov til at benytte den forældede stavemåde, fordi foreningen føler sig knyttet til Sct. Hans Skole og det tidligere Sct. Hans Landsogn (Skibhuskvarteret) i Odense. Men jeg vil nu opfordre foreningen til at droppe den forkerte apostrof i navnet.

Flere af avisens medarbejdere har reageret på Sprogdoktorens interne Sankt-cirkulære. Hvordan skal vi dog huske, at det hedder Sct. Hans Skole, men Skt. Hans Kirke og Skt. Knuds Kirke, spørger de. Svaret er: Der er så meget, journalister skal huske; det hører ”lissom” med til faget. Også at sankthansaften staves med lille og i ét ord.


Tidligere side: Kronik om skolevæsenet fra 1922
Næste side: Link